Mala šola juda – Razvijajmo gibalne spretnosti

Program male šole juda vključuje osnovnošolce do desetega leta starosti. V tem obdobju se učijo prvih borilnih tehnik, njihovo uporabo v športni borbi ter vzporedno napredujejo skladno s klubskim programom za razvoj gibalnih sposobnosti. Največjo pozornost razvoju temeljnih gibalnih spretnosti dajemo prav obdobju poznega otroštva. Gibalne naloge so sestavljene iz vaj, ki vključujejo velike skupine mišic. Vadba je osredotočena na razvoj koordinacije, gibljivosti in ravnotežja. Zato smo v specifični program učenja borilnih veščin vključili elemente gimnastike in atletske abecede.

 

Moja otroka trenirata v Judo klubu Krško že šest let. S treningi sta veliko pridobila, in sicer, razvila sta:

  • telesno zmogljivost,
  • zdravje in varnost pri igri,
  • psihomotorični razvoj,
  • pozitivno samopodobo (samozaupanje, vrednote in notranjo motivacijo),
  • socialni razvoj (vedenje pri športnih dejavnostih, spoštovanje nasprotnikov ter “fair play”).

Teja, mama 11-letnega Luke in 8-letnega Jake

 

V program Male šole juda pogosto vstopijo otroci iz Judo vrtca ali Judo krožka. Takšen prestop predstavlja otrokom znaten stres. Kar naenkrat so postavljeni v strožji režim, kakor so ga vajeni. Pričakuje se večja stopnja zbranosti in doslednosti pri izvajanju tehnike in gibalnih spretnosti. Začetno nelagodje ob vstopu v program najlažje prebrodimo z rednim treningom in komunikacijo s starši. Najbolj napredujejo, ko se prvič naučijo spretnosti, ki so jim še nedolgo nazaj povzročale veliko težav. Ker občutijo ob takšnih dosežkih veliko zadovoljstvo, je treba nenehno poudarjati, da veselje izhaja iz vloženega truda. Tako poskušamo dvigniti raven notranje motivacije za ukvarjanje s športom.

 

Ta klub in trenerje spoštujem, ker jim lahko popolnoma zaupam vodenje svojih otrok. Pri sinu je že po prvem letu vadbe opaziti, kako je spretnejši in ima svoje gibanje pod nadzorom (pri padcu s kolesom uporabi pravilno tehniko padanja, naučeno pri judu). Starejši hčeri pa se je povečala samozavest in pridobila je več kondicije. Vzgojni ukrepi in primeren odnos učiteljev mi pomagajo pri vzgoji svojih otrok.

Natalija, mama 4-letnega Nika in 7-letne Aneje

 

Od starejših članov male šole juda se pričakuje aktivno sodelovanje z začetniki, ki poteka v obliki pomoči pri učenju tehnik. Udeležujejo se prvih tekmovanj. Ta so za otroke res posebno doživetje. Ob daljših nedeževnih dneh izkoristimo popoldanske ure po tekmovanju za druženje v naravi. Otroci nenehno pridobivajo znanje in pristopajo k izpitom, na katerih si prislužijo pasove različnih barv, ki predstavljajo neko hierarhijo, ki temelji na znanju in izkušnjah. Socialne interakcije, ki se dogajajo v tako različnih okoljih, pomenijo otrokom pravo zakladnico izkušenj. Prenašanje znanja, tekmovanja in druženje pomagajo pri razvoju otrokove samopodobe in vse to lahko damo otrokom kot klub borilnih veščin.

Posted in Delovanje kluba.