Kako do višjega pasu?

V Judo klubu Krško neprestano stremimo k izboljšavam programa. Že nekaj let ugotavljamo, da sedanji sistem napredovanja ni takšen kakor si ga želimo. Zato smo uvedli nekaj korenitih sprememb:

  • Otroci iz Judo krožka ne bodo pristopali izpitu za višje pasove po programu Judo zveze Slovenije.
  • Začetni pasovi se bodo podeljevali znotraj kluba in ne iz strani izpitne komisije.
  • Odrasli in člani Judo šole bodo še naprej enkrat letno polagali izpite po programu Judo zveze. Imajo pa možnost napredovanja po pasovih tudi v Brazilskem jiu-jitsu.
Našitki za vrtec in krožek

Dosedanja praksa podeljevanja diplom in našitkov v Judo vrtcu se je izkazala kot pozitivna. Zato bomo ta sistem uvedli tudi v Judo krožek. V podaljšanem bivanju osnovnih šol otroci potrebujejo predvsem igro in razvoj gibalnih sposobnosti. Ker se nam zdi ravno varnost pri igri otrok najpomembnejša, bomo posvetili več časa številnim prevalom, kotaljenjem in učenju tehnik padanja. Tisti, ki bi se radi bolj natančno učili judo tehnik, so vedno vabljeni v Judo center kjer omogočamo otrokom celostni razvoj prilagojen njihovim sposobnostim in starosti.

Z redno vadbo do možnosti za izpit v mali šoli

Do sedaj smo izvajali izpite enkrat letno. A napredek v znanju vseeno ne gre v skladu s tem. Potrebno je zadostno število treningov in tudi poznavanje ter razumevanje tehnik. Zato smo se odločili podeljevati prve tri stopnje pasu interno v klubu. Pogoji za podelitev višje stopnje pasu so naslednji:

  1. 80 ur treninga,
  2. poznavanje vseh predvidenih tehnik,
  3. poznavanje vseh tehnik za nižje stopnje pasu.

Glede na evidenco, ki jo vodimo, bomo vsakih 20 treningov označili s črnim trakom na pasu. Ko bodo na pasu 4 trakovi, bo to pomenilo, da je otrok izpolnil prvi pogoj za podelitev višjega pasu. Nato bo dobil možnost demonstrirati tehnike trenerju. Če bodo vsi pogoji zadoščeni, bo učencu podeljen višji pas.

Judo šola in odrasli kakor doslej

V programu Judo šole in treningov za odrasle ne bo posebnih sprememb. Večjo pozornost bomo le posvetili rednemu treningu. Pri odraslih bomo uvedli polaganje vmesnih pasov kakor je navada pri otrocih. Pogoj za pristopanje k izpitu v Judo šoli pa je 100 treningov. Še vedno bodo enkrat letno potekali izpiti pod okriljem Judo zveze. Dvakrat letno pa potekajo jiu-jitsu seminarji kjer imajo naši člani možnost predstaviti svoje znanje in v skladu s tem lahko pridobijo višjo stopnjo pasu.

Posted in Delovanje kluba.