Zakaj je judo odličen šport za otroke?

Otroci imajo v današnjem času na razpolago številne obšolske dejavnosti. Med množico ponudnikov je res težko izbrati primerno dejavnost za mlade šolarje. Tokrat bom poskušal odgovoriti na vprašanje, s katerim se pogosto srečujem ob pogovoru s starši:

“Zakaj ravno judo?”

Na vprašanje je res težko na kratko odgovoriti:

Judo je šport in veščina, ki vsestransko razvija gibalne, umske in socialne sposobnosti. Otroci dobijo z nekajletnim treningom odlične temelje za nadaljnje ukvarjanje s športom ter se naučijo sprejemati svojo vlogo v delovanju skupine, usmerjene k skupnemu cilju. Je veščina, ki omogoča vseživljenjsko telesno udejstvovanje. Športna tekmovanja so le delček mozaika, ki ga ustvarjamo med večletnim učenjem in spoznavanjem svojega telesa in uma.

Mnogim se zdi tak odgovor za lase privlečen. A v resnici je judo več kot šport. Malokdo ve, da je bil ustanovitelj sistema juda Jigoro Kano pedagog, ravnatelj šole, zaposlen na ministrstvu za šolstvo ter predstavnik Japonske v olimpijskem komiteju. Judo je zasnoval tako, da temelji na enakomernem telesnem, umskem in duševnem razvoju. Več o njegovem delu pa v enem od prihodnjih člankov.

1. Skupinsko delo in pozitivna socialna interakcija

Čeprav je judo individualni šport, je za uspešno tekmovalno kariero pomembno ekipno delo. Zato otroke že zgodaj naučimo medsebojnega sodelovanja. V isti skupini vadijo tako fantje kakor dekleta različnih starosti in ravni znanja. Z različnimi igrami se navadijo na telesni stik. Z medsebojno pomočjo pri učenju tehnik spoznavajo pomen delovanja posameznika za skupno dobro ter razvijajo številna prijateljstva.

2. Ohranjanje pozornosti in upoštevanje navodil ter razvoj fair-playa

Otroci so najbolj motivirani za učenje, kdar to poteka skozi igro. Da bi lahko sodelovali v igri, je pomembno poznati pravila. Kadar vsi udeleženci pravila sprejemajo in jih upoštevajo, ustvarimo okolje, v katerem lahko kakovostno razvijajo socialne spretnosti. Učenje tehnik, ki jih v igri uporabljamo, zahteva pozorno poslušanje in učenje. Hitro spoznajo, da je treba za varno in sproščujočo igro upoštevati navodila. Pridobljene sposobnosti zlahka prenašajo tudi na druga življenjska področja in tako postajajo vse boljši in čutnejši.

3. Samonadzor in disciplina

V dinamičnem okolju se dogajajo mnoge interakcije z vrstniki. Ker je v tem obdobju druženje in prijateljstvo visoko na lestvici življenjskih potreb, lahko s športom otroke učimo iskrenosti, sodelovanja ter spoštovanja. Pogosto se znajdejo v situacijah, ki se jim zdijo nepoštene ali pa ne potekajo po njihovih pričakovanjih. Učijo se nadzirati pretirana čustva ter spoznajo, da prinaša le reden trening željene rezultate.

4. Pozitivna samopodoba in razvoj samozavesti

S pasovnim sistemom napredovanja se naučijo zastavljati dolgoročne in kratkoročne cilje. S treningom krepijo telo in razvijajo gibalne sposobnosti. Tako pridobljena samozavest v kombinaciji z občutkom pripadnosti pozitivno vpliva na razvoj otrokove samopodobe.

5. Sprejemanje odgovornosti in spoštovanje

Telovadnica za borilne športe je poseben prostor, ki ga skupaj čistimo, vzdržujemo in skrbimo za vadbene rekvizite. Spoštovanje prostora, v katerem vadimo, in sotrenirancev je del kulture, ki ga privzgajamo že od najzgodnejših let. S pristopanjem k pasovnim izpitom in z udeležbo na tekmovanjih razvijajo objektiven občutek vrednotenja dosežka ter vanj vloženega truda.

6. Razvoj gibalnih sposobnosti

V Judo klubu Krško smo razvili sistem, ki temelji na dolgoročnem razvoju športnika. Pri otrocih judo vrtca in male šole juda je najbolj poudarjen razvoj koordinacije. Z raznolikimi gibalnimi vzorci spoznavajo svoje telo in se učijo reakcij na različne dražljaje. Velika prednost juda v primerjavi z drugimi športi je, da otroci nadaljujejo z razvojem gibalnih sposobnosti tudi v sedečem in ležečem položaju. Razna plazenja, lazenja in kotaljenja se nadaljujo v številne različice gimnastičnih elementov, kot so stoje na rokah, premeti itn. Z naštetimi značilnostmi ustvarja judo odličen temelj za uspešno nadaljevanje kariere v vsakem ekipnem športu in številnih individualnih športih.

7. Tehnika padanja in zavedanje telesa v prostoru

Da bi se otroci samozavestno igrali z vrstniki, je pomembno, da znajo nadzirati svoje telo. Spretni in krepki otroci se zlahka prilagodijo številnim gibalnim vzorcem, s katerimi se srečujejo med igro. To omogoča boljšo socializacijo otrok in več možnosti za ustvarjanje novih poznanstev. Ker so med igro številni padci neizogibni, je pomembno poznati in ponotranjiti pravilne tehnike padanja. Ob boleči izkušnji lahko pride do strahu pred določeno aktivnostjo. S sistematičnim učenjem padanja lahko omilimo njihove posledice. Tako se otroci obvarujejo številnih hujših poškodb in se lahko bolj sproščeno igrajo. Sproščena igra pa pomeni dober napredek pri učenju.

8. Samoobramba

Med odraščanjem se otroci pogosto srečujejo z različnimi oblikami nasilja. Znano je, da se nasilni ljudje večinoma spravljajo na šibkejše. Samozavestni ljudje, ki se zavedajo svojih sposobnosti in so se pripravljeni postaviti zase, niso nikoli žrtev nasilnih vrstnikov. S treningom borilne veščine se ravno zaradi vseh prej naštetih značilnosti naučijo soočati s številnimi oblikami nasilja ter primerno ukrepati.

 

Ne bom pozabil, kako je na eni od ljubljanskih osnovnih šol, na katerih sem delal, k meni pritekla drugošolka Lucija. S skrajnim navdušenjem in odprtimi očmi je dejala: “Učitelj, judo mi je rešil življenje!” Seveda zgodba ni bila tako napihjnena, saj je pri igri z žogo nerodno doskočila nanjo in padla. A vendar se je obvarovala s pravilno tehniko padanja. Zavedanje, da se zna tudi v nenadzirani situaciji obvarovati pred poškodbo, je bilo zanjo pravo razodetje. Podobno se odzovejo tudi starši, ko vidijo, da se njihovi otroci kot mačke ujamejo in si zaščitijo glavo.

Citat iz članka: Judo vrtec – Spoznavajmo svoje telo

Posted in Delovanje kluba.