Uvodne meritve na fakulteti za šport

Razvoj mladega športnika ne sme temeljiti samo na trenerjevi intuiciji. V proces treninga je treba vključiti tehnologijo, ki nam omogoča objektivni pogled na športnikovo stanje. Za začetek sodelovanja s Katedro za borilne športe na ljubljanski Fakulteti za šport smo 18. junija pod vodstvom Jožefa Šimenka opravili uvodne meritve.

Mladi judoisti so na inštitutu Fakultete za šport opravili meritve telesne sestave, 3D-antropometrijo, meritev moči stiska zapestja, meritve eksplozivne moči nog, meritve anaerobne kapacitete in najstarejši tudi meritev izokinetične moči sprednje ter zadnje stegenske mišice. Glavna namena meritev sta spremljanje skladnega telesnega razvoja mladih športnikov in spoznavanje področja športnih testiranj. Sodelovanje Judo kluba Krško s Fakulteto za šport kaže na visoko angažiranost in strokovnost trenerjev v klubu, ki se trudita za dobro načrtovan trening mladih judoistov ter predvsem za njihov zdrav razvoj.

Jožef Šimenko

Meritev se je udeležilo štirinajst članov starih 9-15 let. Zanimalo nas je predvsem, kakšen je vpliv treningov juda na telesni razvoj otrok. Naši treningi so usmerjeni tako, da zajamemo čim širši obseg gibalnih spretnosti in postavimo zdrave temelje za nadaljnje ukvarjanje s športom. Zato nas tudi ne preseneča, da so meritve pokazale skladen mišični razvoj trupa ter zgornjih in spodnjih okončin. Prav zaradi raznolikosti treninga lahko opazimo enakomeren razvoj tudi med levo in desno stranjo telesa. Vsi rezultati kažejo na to, da se držimo zastavljene klubske politike in omogočamo našim članom možnost, da se naučijo odgovorno skrbeti za svoje telo. Obenem pa jih obvarujemo pred številnimi kroničnimi poškodbami, ki so rezultat prezgodnje specializacije.

Številno udeležbo smo izkoristili še za druženje in obiskali pustolovski park v Otočcu. Opremili smo se z varovalno opremo in se po krajših navodilih pogumno odpravili med krošnje visokih dreves. Kmalu so otroci po opičje viseli s plezal in ponosno premagovali ovire. Vse je seveda potekalo pod budnim nadzorom čuvajev parka. Ob koncu dneva smo se namestili v nam priljubljeno picerijo in se ob večerji pogovarjali o rezultatih in pomenu športnih meritev.

Posted in Dogodki, Izleti, Novice.